2012 Air en Space Museum Washington (USA)

Het National Air and Space Museum is een museum in Washington D.C. en maakt deel uit van het Smithsonian Institution. Het heeft de grootste collectie van vlieg- en ruimtevaartuigen in de wereld. Het is ook een centrum voor onderzoek naar de geschiedenis, onderzoek en technologie van de lucht- en ruimtevaart. Ook wordt er planetologie, geologie en geofysica in het centrum onderzocht. Het museum wordt gezien als een van de meest significante werken van het Nieuwe Bouwen van Washington D.C.. Omdat het museum nabij het Capitool staat, wilde het Smithsonian Institution een architecturaal indrukwekkend gebouw dat niet te veel afweek van het Capitool. Architect Gyo Obata nam de uitdaging aan en ontwierp het museum als vier simpele kubussen van travertijn, waarin de kleinere en meer theatrale tentoonstellingen, die werden verbonden door drie grote glazen atriums waarin de grotere tentoonstellingen, zoals raketten, vlieg- en ruimtevaartuigen, worden gehouden. Het museum, dat werd gebouwd door Gilbane Building Company, werd gecompleteerd in 1976. Tot de collectie behoren onder andere de Wright Flyer, Friendship 7-ruimtecapsule en de Command Module Columbia van de Apollo 11.

bron www.wikipedia .org