2017 C-Mine Genk (België)

C-Mine is de naam voor een ontwikkelingsproject van de voormalige steenkoolmijn van Winterslag in Genk. De naam is gekozen via een wedstrijd. De C staat voor creativiteit. Sedert 2001 bezit de stad Genk het complex. Een deel van de mijngebouwen en -installaties is behouden gebleven en heeft monumentenstatus. De gebouwen in neoclassicistische- en neo-Vlaamse renaissancestijl dateren uit de periode 1912-1925. Erachter liggen twee schachtbokken: één uit 1916 (het oudste van Limburg) en één uit 1963, de laatste ooit gebouwd. Verder zijn het ophaal-machinegebouw en de elektriciteitscentrale van de mijn nog te bezichtigen. Naarmate de restauratie en herinrichting vordert, vestigen zich meer en meer instellingen in C-Mine.

bron www.wikipedia.org