2022 Leggelderveld ( Drenthe)

Leggelderveld

Het Leggelderveld is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Drenthe. Het ligt ten zuiden van het dorp Hoogersmilde en is genoemd naar het dorp Leggeloo dat ten zuidwesten van het gebied ligt. Het gebied maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Het Leggelderveld is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. De site van de vereniging omschrijft het als een afwisselend gebied bestaande uit bos, droge en natte heide, schraal grasland, zandafgravingen en veenputten. "De hoogteverschillen tot ruim vier meter maken het natuurgebied extra gevarieerd", zo staat er verder. In 1957 kocht Natuurmonumenten hier zijn eerste percelen. Stukje bij beetje is steeds meer grond verworven. Door te ruilen bij ruilverkavelingen is een groot aaneengesloten natuurgebied van ruim 300 hectare ontstaan. Paarden, runderen en Drentse heideschapen worden volgens Natuurmonumenten ingezet om het Leggelderveld te doen veranderen in een parkheidelandschap. In het vochtige veld groeien zeldzame planten als klokjesgentiaan, beenbreek, tengere heideorchis en veenpluis. Er leven adders, roodborsttapuiten, grote heidevlinders en gentiaanblauwtjes.

bron www.wikipedia.org