OCEANIE

Oceanië is de collectieve naam voor een groot aantal eilanden in de Grote of Stille Oceaan. Meestal wordt de regio etnologisch in drie grote eilandgroepen ingedeeld: • Polynesië • Melanesië • Micronesië In een ruimer perspectief worden ook Nieuw-Zeeland, Nieuw-Guinea en Australië hier toe gerekend. Men spreekt dan van het continent Oceanië, hetgeen door anderen als foutief beschouwd wordt aangezien zij enkel het continent Australië aanvaarden. Vaker wordt in dit verband dan gesproken van Australazië. De moeilijkheid ligt hem in de definitie. Men kan stellen dat Oceanië een afzonderlijk werelddeel is. De Molukken en Sulawesi zijn twee eilandgroepen die geen deel uitmaakten van het continent Azië tijdens de laatste ijstijd, toen het zeepeil veel lager lag, en kunnen mogelijkerwijs ook tot de grotere Australide eilandgroep worden gerekend. Er is ook sprake van twee eilanden waarvan niet vaststaat of ze wel bestaan. Dit zijn Maria Theresa en Ernest-Legouvé rond 35°ZB 150°WL. Deze eilanden zouden zijn gezien in achtereenvolgens 1843 en 1902, maar zijn daarna nooit meer gevonden.

bron www.wikipedia.org