2016 Oranjerivier (Namibië)

De Oranjerivier is met 2160 km de langste rivier van Zuid-Afrika. De rivier wordt soms ook de Gariep (Xhariep in het Griekwa) of Groot Rivier genoemd. De rivier is door de Nederlandse ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon vernoemd naar het Huis Oranje-Nassau. De rivier ontstaat in de Drakensbergen bij de grens tussen Zuid-Afrika en Lesotho. De Oranjerivier vloeit westwaarts, eerst door Lesotho en dan verder op de grens van de provincies Vrystaat en Oost-Kaap, dwars door de provincie Noord-Kaap en vormt uiteindelijk de grens tussen Zuid-Afrika en Namibië, vooraleer ze uitmondt in de Atlantische Oceaan bij Alexanderbaai, ongeveer halverwege tussen Walvisbaai en Kaapstad. De grootste zijrivier is de Vaalrivier, die de Oranjerivier ten zuidwesten van Kimberley ontmoet. Andere kleinere zijrivieren van de Oranje- en de Vaalrivier zijn de Brak-, Caledon-, Harts-, Klip-, Modder-, Mooi-, en Vetrivier, die de hele Vrystaat, Lesotho en grote delen van de oude Transvaal- en Kaapprovincies bevloeien. De Oranjerivier verschaft water voor vele landbouwactiviteiten, vooral in de Noord-Kaap. Het hoge debiet van de rivier wordt gestuit door de Gariepdam (voorheen Hendrik Verwoerddam) en de Vanderkloofdam. Deze stuwdammen slaan in het regenseizoen water op dat beheerst vrijgelaten wordt voor irrigatie.

bron www.wikipedia.org